STIVECA STRAALVERBINDING
Beëindiging WISP-project. Grondslagen faillissement.
(Wireless Internet Service Providing Buitengebieden)

Stiveca heeft het niet gehaald.

We hebben in drie jaar tijd van voorbereidingen, haalbaarheidsanalyses, ondernemersplanvorming, etc. drie uitstekend werkende zenderparken kunnen neerzetten met een totale capaciteit voor ruim 1500 abonnees. De drie locaties: Zegveld, Wilnisse Zuwe en Voorst (achterhoek) hebben bewezen dat de techniek uitstekend is, de oplossing modulair, onafhankelijk en uitermate schaalbaar en extreem snel te realiseren is.

Van idee tot aansluiting van de eerste abonnee kan binnen 90 dagen gerealiseerd worden.

De apparatuur is uitermate solide en het onderhoud is extreem laag.

Doordat we draadloos werken is een nieuwe abonnee binnen een halve dag actief.

Doordat we niet hoeven te graven, vernielen we geen natuur en kunnen we plekken bereiken die voor glasvezel zeer kostbaar tot onmogelijk zijn.

Twee zenderparken werken nog steeds: Zij zijn door bedrijven overgekocht omdat deze bedrijven niet meer terug wilde naar de koper-oplossing, die zeer storingsgevoel is en slechts zeer lage snelheden levert. Deze bedrijven kunnen niet zonder snel internet werken.

Helaas hebben gemeente en provincie niet (op tijd) hun verantwoordelijkheden gepakt: Stiveca heeft erg veel moeite gedaan om gemeente en provincie te overtuigen van de overweldigende voordelen van draadloos internet boven glasvezel.

Initiatiefnemer en technisch ontwerper Peter Ebbelink heeft het leeuwendeel alleen gedaan, omdat er a) op dat moment geen werkkapitaal was, b) het aantal aansluitingen zich niet met de geprojecteeerde snelheid uitbreide en c) er geen medewerkers te krijgen waren met de juiste skill-set.
In Voorst (Achterhoek) was er een gezonde interesse en een actieve promotiegroep, waar de projecties gunstig waren om hoge aantallen te behalen, zodat Voorst ook een stuk van de (oplopende) schulden van Zegveld/Wilnisse Zuwe kon afvangen.
Het concept werd wat aangescherpt om een hogere garantie te krijgen dat geïnteresseerden ook daadwerkelijk klant werden.
Helaas bleken hier enkele factoren fnuikend om tot een gezonde groei te komen:

A) Het landschap van Voorst bleek glooiender dan de omgeving Zegveld

B) Een bedrijf (Attero, voorheen VAR) had een ca 30 meter hoge afvalbelt in het
verzorgingsgebied zitten, wat funest was voor de aansluiting van contractanten achter deze afvalbelt.

C) De toegezegde participerende partij “TWS”, heeft zich –na een initiële inzet- totaal niet meer bezig gehouden met verdere expansie van het initiatief.

D) Gemeente en provincie durfde niet (op tijd) in te stappen, ondanks dat deze “rijdende trein” een uitstekend trackrecord begon te krijgen in de gebieden waar de straalzenders bereik hadden.

E) Stiveca B.V. had ook de intentie om particulieren aan te sluiten, deels uit sociaal oogpunt. Helaas blijkt de particuliere markt een irrationeel hoogeisende, arbeidsintensievere markt te zijn dan bedrijven. Particulieren die bij KPN slechts één Mbps internet hadden en eens in de maand een storing hadden van enkele dagen, werden opeens zo veeleisend dat men na tien minuten uitval of een snelheid van 48Mbps i.p.v. 50 Mbps al begon te reclameren. (Deze kleine storingen waren het gevolg van de nog in uitvoering zijn van de realisatie)

De zenders mochten niet hoger geplaatst worden zonder vergunningen, waardoor dit de expansie tegen hield en er gebieden waren die we moeilijk konden bereiken vanaf deze hoogtes.

Deze factoren hebben er voor gezorgd dat het voor Stiveca B.V. niet meer haalbaar was om het project winstgevend te maken.
Toen ook nog de drijvende kracht achter het project, Peter J. Ebbelink, langere tijd ziek werd, kon niet langer aan expansie, noch aan financiële verplichtingen worden voldaan en restte het Stiveca B.V. niets anders dan faillissement aan te vragen.

PROJECT GESLAAGD, BEDRIJF GESTORVEN.

Zoals gezegd, twee van de drie zenderparken werken nog, probleemloos en zonder veel onderhoudswerk.
Bedrijven met hoge eisen aan bandbreedte en continuiteit zijn uitermate tevreden afnemers.

Het concept is dus uitermate geschikt voor -bijvoorbeeld- industriegebieden die in de kou blijven staan door (met name) KPN

Een zenderpark is vrij snel geplaatst en abonnees kunnen met vrijwel geen aanpassingen overstappen op internet via deze straaltechniek.

Stiveca B.V. is ter ziele, maar Peter Ebbelink helpt u nog graag in het ontwerpen en leiden van dit soort projecten, inclusief professionele WiFi oplossingen met eventuele portals.

Peter Ebbelink is te bereiken op 06 575 109 42